Nytta och nöje
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kimitoöns kommun
Kimitoöns kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Tullbacksv. 7a
25900
Bibliotekets telefonnummer : 
02 4260 266
Bibliotekets e-postadress : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-kod : 
FI-Kimto
FO-nummer : 
01 338 33-7
Ansvarsperson : 
Eija Sjöblom
Telefonnummer : 
02 4260 267
E-post : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Projektets målsättning: 

Förnyande av kunddatorerna i Dalsbruks bibliotek.  

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Anskaffning av nya datorer med tillbehör

Projektbeskrivning : 

Dalsbruks biblioteks kunddatorer är i flitig användning och efter att bankservicen upphörde i Dalsbruk har användningen ökat markant.

På sommaren används datorerna förutom av lokalbefolkning också av sommargäster och båtfolk. I början av år 2016 kommer det flyktingar till Dalsbruk och då ökar efterfrågan på e-material som kan läsas på bibliotekets datorer,  t.ex. Pressdisplay-tjänsten med vilken man kan läsa tidningar från hela världen.

Datorerna används också i biblioteksundervisning för barn och unga. Vi har ordnat spelkvällar, men de gamla kunddatorernas kapacitet räcker inte längre till för ungdomarnas spel.

Dalsbruks bibliotek har fyra kunddatorer, av vilka tre börjar vara uttjänta. Vi vill byta ut dem och vill att en ska ha större skärm som bättre lämpar sig för spel. Speldatorn kommer att vara i normal användning dagtid och användas för spel under spelkvällarna.

Både till speldatorn och de övriga kunddatorerna behövs viss tilläggsutrustning som skrivare, hörlurar, streckkodsläsare osv.

Bibliotekets egen andel består av installeringen av apparatur och program (kommunens IT-avdelning)

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Två nya kunddatorer anskaffades till Dalsbruks bibliotek. För kundernas användning skaffades också en skanner, med vilken man utöver dokument även kan skanna fotografier, filmer och diabilder.

På förslag av kommunens IT-avdelning valde vi vidare att skaffa en PS4-spelmaskin med tillbehör för virtuella spel, istället för en speldator. Ett spelutrymme inreddes i biblioteket, inkluderande spelstolar för spelarna.

Vidare anskaffades ordentliga hörlurar för kundernas användning.

Bibliotekets egen finansieringsandel bestod av planering och förverkligande av spelutrymmet, samt av programmering och installering av datorerna.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Genom projektet förnyades de datorer och apparater som kunderna använder. Dalsbruks bibliotek har nu tre välbehövliga kunddatorer, då allt fler samhällstjänster övergår till digitalt format.

Huvudparten av kunderna i Dalsbruks bibliotek utgörs av vuxna och barn. Nu hoppas vi genom anskaffningen av spelmaskinen att också ungdomarna hittar till biblioteket. Samtidigt stöder spelutrymmet bibliotekets uppgift att främja mångsidig medieläskunnighet.

Fortsatta åtgärder: 

Ett pågående digitaliseringsprojekt inom Blankabiblioteken (Digital kompetens på bibliotek) riktar in sig på att skola personalen i digital handledning och på handledning av kommuninvånarna i användningen av digitala tjänster. För det här arbetet utgör de förnyade kunddatorerna en nyckeltillgång.

Vi lockar barn och unga till biblioteket och främjar mångsidig medieläskunnighet med hjälp av spelmaskinen bl.a. genom att ordna spelkvällar.

Projektet börjar : 
02/05/2016
Projektet avslutas : 
29/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 500
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€3 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 467
Egen finansiering: 
€1 967
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 500