Prata böcker!
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kimitoöns kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Bibliotekets telefonnummer : 
02-4260 266
Bibliotekets e-postadress : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-kod : 
FI-Kimto
FO-nummer : 
01 338 33-7
Ansvarsperson : 
Eija Sjöblom
Telefonnummer : 
02-4260 267
E-post : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Projektbeskrivning : 

Kimitoöns kommunbibliotek har en tradition av att erbjuda bokprat för kommunens skolelever. Bokprat har visat sig vara en mycket lyckad åtgärd för att väcka läsintresse- och inspiration bland barn och unga.  Responsen från lärarna har alltid varit positiv och vid diskussioner med skolorna är bokprat det vad lärarna främst önskar att biblioteken skall erbjuda skolorna.

Som bokpratare har oftast fungerat bibliotekens personal men för tillfället har de av personalen som skött bokpratet inte möjlighet att göra det. Tillsammans med Blankabiblioteken söker Kimitoöns kommunbibliotek om understöd för bokprat på finska.

Med denna ansökan söker Kimitoöns kommunbibliotek understöd för bokprat på svenska. Till orten har flyttat en bibliotekarie som på sitt tidigare arbete har bokpratat och är intresserad av att göra det även på sin nya hemort.

Projektet innehåller bokprat för öns samtliga lågstadieelever 1 ggr/år. Som egenfinansiering räknas bibliotekspersonalens arbetsinsats vid valet av böcker samt inköp av de böcker som presenteras.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kimitoöns kommunbibliotek ansökte om understöd för bokprat på svenska. En nyinflyttad bibliotekarie med erfarenhet av bokprat för barn skulle fungera som projektets bokpratare.

Tyvärr insjuknade hon och kunde inte utföra uppgiften enligt tidsschemat. Biblioteket beslöt att istället be två författare göra ett annorlunda bokprat och berätta om sina egna böcker. Författarna Anna Gullichsen och Carina Wolff-Brandt beställdes via Läscentrum.

Anna Gullichsen besökte Kimito bibliotek och Dalsbruks bibliotek, och pratade med inbjudna elever från åk 1. Vidare besökte hon Hitis-Rosala skolan där hon pratade med skolans alla elever, åk 1-6. Det intensiva besöket till Kimitoön avslutades med ett besök till Västanfjärds skola, där hon pratade med elever från åk 1-2.

Carina Wolff-Brandts besök gick till Kimito bibliotek, där hon berättade om sina böcker för två grupper, de inbjudna klasserna åk 3 och åk 4

Besöken uppskattades mycket av eleverna vilket tydligt framgick av deras aktiva deltagande. Lärarna uttryckte också sin uppskattning för tillställningarna.

Fortsatta åtgärder: 

Författarbesök och bokprat är alltid uppskattade, och vi hoppas kunna ordna sådana också i framtiden. Vad gäller bokprat så försöker vi i mån av möjlighet arrangera dem med interna resurser, men också som köpta tjänster.

Projektet börjar : 
15/08/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€1 200
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€1 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 898
Egen finansiering: 
€698
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
122henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 200

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.