Tillbaka till framtiden
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Korsa
Y-tunnus : 
0179669-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Hankkeen tavoite: 

Korsnäs bibliotek söker medel för utredning av hur biblioteksverksamheten borde utformas i Korsnäs kommun i framtiden.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Förslag som utredningen kommer med tas i bruk- resultat: förnya praxis.

Biblioteksservicens kvalitet höjs, verksamhetskulturen ändras- resultat: ökad användning.

 

Kuvaus : 

Biblioteket verkar i grundrenoverade lokaler. Resurstilldelningen förväntas inte öka. Hur kommer den nya lagen att påverka vårt kommunbibliotek? Nu ställs vi inför frågan om utökade öppethållningstider eller möjligheten till meröppet bibliotek. Kommunbiblioteket är verksamt på två enheter, även en bokbuss som är tagen i bruk år 1998, hur ska servicen i glesbygden och till daghem och skolor utformas efter att bokbussen inte längre är funktionsduglig? Finns det fortfarande samarbetsmöjlighet med grannkommuner? Skall vi gå in för Boken kommer-verksamhet? Hur klarar vi utmaningen att marknadsföra digitalt material. Även kvalitetsaspekter och inverkan och värdet av bibliotekets service granskas.

Aloituspäivämäärä : 
30/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi