Träffpunkt: Bibliotek
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek / Pargas bibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 488 5878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Att ordna bibliotekets programverksamhet under ett igenkännbart koncept.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Antalet evenemang som ordnats under konceptet.

Kuvaus : 

Projektet "Träffpunkt: Bibliotek" har för avsikt att samla programverksamhet under ett
igenkännbart koncept. En gång i månaden arrangerar biblioteket programkvällar kring aktuella
teman.
Syftet med projektet är att skapa en kontinuitet och en bas för programverksamheten, ett koncept
som besökarna kan lära sig känna igen.
Genom att ordna program kring olika temata vill biblioteket locka besökare ur olika intressegrupper
och även besökare som sällan använder bibliotekets tjänster.
Syftet är också att marknadsföra biblioteket som en mångsidig plats för evenemang samt skapa ett
koncept som kan leva vidare och användas som plattform när biblioteket planerar sin
programverksamhet i framtiden.
Projektet ger även biblioteket möjlighet att stärka sitt samarbete med lokala experter och
föreningar. Övriga samarbetsparters är stadens övriga enheter och stadens vuxeninstitut.
Understöd söks för marknadsföring av den nya programverksamheten och tryckalster och
layoutarbete för tryckalster. Understöd söks också för arvode för deltagare i programverksamheten.
Budget:
Marknadsföring (annonsering) 500 €
Tryckalster 500 €
Arvoden 2.000 €
Personalkostnader 1.000 € (egen finansiering)

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektet kom igång senare än planerat p.g.a. renoveringsarbeten i biblioteket.

Biblioteket ordnar evenemang under devicen Träffpunkt:bibliotek och har för det anlitat en grafiker som gjort marknadsföringsmaterial och tryckalster för ändamålet.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Att göra biblioteket känt som en plats där det ordnas evenemang

Jatkotoimenpiteet: 

Fortsatt programverksamhet

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 685
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
150henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 650

Ansökan fyller villkoren ställda med UKM brev OKM/18/691/2014.