Ung i sinnet - men gammal i skinnet
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kimitoöns kommun
Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksv. 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02-4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
0133833-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektet har som målsättning att modernisera Dalsbruks biblioteks servicekoncept för att bli mer kundorienterat och ändamålsenligt samt få en bredare roll som mötesplats för alla åldrar.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Flexibel, ändamålsenlig och modern inredning.

En egen avdelning för unga, vilket leder till att andelen ungdomar bland kunder ökar

Kuvaus : 

För över 20 år sedan öppnades dörrarna för det nya biblioteket i Dalsbruk, men tidens behov har förändrats. Överlag är Dalsbruks bibliotek ännu fräscht och funktionsdugligt, men det finns ett stort behov av att få servicen och inredningen mer tidsenlig samt ge de unga besökarna ett område att vistas på.

Den nuvarande otympliga betjäningsdisken ska minskas och utrymmet runt om den ska omstruktureras. Inredningen ska bli flexibel och modern, vilket leder till att utrymmet blir mer tilltalande och lättåtkomligt. I det nya konceptet är det även planerat att anskaffa en låneautomat, vilken främjar självservicen och ger personalen mer tid för kundservice.

Dagens biblioteksutrymme är utmanande. Vid större evenemang måste bokhyllor flyttas och det finns ingen plats för utställningar. Ungdomsavdelningen är placerad på en svåråtkomlig plats bland bilderböcker och skönlitteratur för barn. Med de nya förändringarna ska biblioteket bli enklare att omvandlas för olika behov och det ska ges en egen plats för unga besökare. För att få projektet genomfört är det nödvändigt att anställa en professionell inredare. De hyllor och möbler som blir aktuella att införskaffas finansierar Dalsbruks bibliotek med egna medel.

Projektunderstöd söks för:

Köp av tjänst för nyplanering av lokalen och planering av ett trivsamt utrymme för ungdomar.

Anskaffning av en låneautomat

Som egenfinansiering räknas inköp av inventarier, genomförande av renoveringsarbeten och bibliotekspersonalens arbetstid

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 700
 
okm
avi