Utökad biblioteksservice på Iniö
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
040 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 4885878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektets målsättningar är att förbättra  biblioteksservicen och öka använingsgraden av biblioteket i Iniö.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uppföljningen sker med statistiska uppgifter som antal besök, antal utlån och antal deltagare i evenemang och med kundundersökning och kundrespons.

Kuvaus : 

Iniö var fram till år 2009 en självständig kommun. Idag bor det ca 220 personer i det område som räknas till de gamla kommungränserna och befolkningstillväxten är negativ. Iniö består av flera öar och mellan öarna trafikerar färjor. Biblioteket ligger i samma  byggnad som skolan, en kombiskola för årskurserna 1-9 med idag 16 elever. Bibliotekets besöksantal har stadigt gått ner, liksom även lånesiffrorna. Orsaken är bl.a. att de kommunala möten som tidigare ordnades i samma by där biblioteket befinner sig, nu är i Pargas. Idag är biblioteket öppet 3 dagar i veckan, sammanlagt 15 timmar.  Iniö bibliotek skall renoveras under nästa år p.g.a. fuktproblem i fastigheten där biblioteket är beläget och samtidigt är det möjligt att utöka och förnya bibliotekets service.
I början av år 2016 gjordes det en kundundersökning i biblioteket och i den framkom önskemål om utökade öppettider, möjlighet till självservice, ändringar i utbudet och tillgång till mötes- och läsplatser i lokalen.

Med projektet vill vi testa om bibliotekets lokaler och tjänster används i en högre grad om bibliotekets öppettider utökas och om tjänsterna och utbudet ändras utgående från invånarnas behov. Biblioteket delar lokal med skolan och staden utreder även möjligheten att daghemmet flyttar in i samma byggnad. Inom projektet planeras bibliotekets utrymmen i samarbete med skolan och daghemmet (om de flyttar in) så att biblioteket naturligt kan bli en del av skolans lärmiljö.

Projektets kostnader består i anställning av personal för att planera lokalens utformning och i anskaffning av apparatur som möjliggör självbetjäning, dvs. utlån/returapparat, elektronisk dörr, övervakningskamera och enhet som möjliggör inskrivning med bibliotekskort. Som självfinansieringsdel ingår 2 månaders arbetstid för egen personal och inköp av nya inventarier till biblioteket.

Projektets resultat kommer att kunna utnyttjas för utvecklingsprojekt i stadens övriga närbibliotek.

I kostnadsberäkningen ingår utrustning som möjliggör meröppet, dvs. låne/returapparat, automatiserad dörr, övervakningskamera,enhet för kortläsning, behövlig kabeldragning (15 000 €), köp av planeringstjänst för lokalen (3 000 €) och resekostnader för planeraren (500 €)

Som egenfinansiering räknas planering av tjänsternas utveckling (2 månaders arbete 6 500 €) , resekostnader (1000 €) och nya inventarier till biblioteket (20 000 €).

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Stadens bildningsavdelning och stadens tekniska avdelning
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€27 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi