Utredning om möjligheter att utnyttja gratis e-material på svenska
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 488 5878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Kuvaus : 

Problem/behov:

Tillgång till svenskspråkigt e-material är för tillfället undermålig och de finlandssvenska bibliotekens möjligheter att skaffa och låna ut kommersiellt publicerat e-material begränsas av relativt höga kostnader. Samtidigt existerar det många gratistjänster som erbjuder e-material även på svenska men som är okända för de flesta bibliotek och deras kunder.

Lösningsförslag:

Gratis e-material som biblioteken har rätt att använda inkluderas i bibliotekens kataloger (eller i gemensamma kataloger som Finna) och kompletterar därmed bibliotekens övriga e-samlingar.

I första skedet görs en utredning om existerande e-material och möjligheter till att göra det tillgängligt på/via biblioteken.

Projektets fokus är i första hand behovet av e-material hos Fredrikas och Blankas kunder, men resultaten gagnar naturligtvis alla med intresse i svenskspråkigt material (i Finland). Man ämnar också utforska den problematik som gäller metadata och tillgängliggörande av gratis e-material i allmänhet, och resultaten kan förhoppningsvis utnyttjas i framtida arbete på nationell nivå.

Utredning:

I projektets utredningsskede söker man svar på frågor gällande:

-Tillgängliga tjänster: Vilka källor finns det för gratis e-material på svenska? Kan deras e-material göras tillgängligt för bibliotekens kunder i Finland?

-Tillgänglig metadata:

a. Hurdana metadata existerar och hur användbara är de? Får de användas? Juridiska möjligheter att utnyttja kvalitativt acceptabla metadata.

b.  I brist på användbara metadata, vilka alternativ finns det att producera dem. För undvikande av dubbelarbete är det viktigt att i denna fråga samarbeta med Kungliga bibliotekets pågående pilotprojekt. Samarbete kring projektet har preliminärt diskuterats med KB:s avdelningschef för informationssystem.

c. Vid behov, planering av ett projekt (och process) att producera metadata hos de finlandssvenska biblioteken.

-Alternativ för att göra metadata tillgängliga för de finlandssvenska biblioteken eller alternativt, direkt för slutanvändare. Samtidigt måste ett system för regelbunden uppdatering av metadata utarbetas.  

-Förslag till fortgående process och system för tillgängliggörande av gratis svenskt e-material.

Projektet kommer att ledas av en styrgrupp med representanter från Fredrika- och Blankanätverken. Utredningen görs av projektanställd.

Som egenfinasiering räknas bibliotekens egna personalkostnader

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Fredrikabiblioteken, Kimitoöns kommun, Kungliga biblioteket
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Initiativet till en utredning är bra, men det borde omfatta biblioteksverksamheten i hela Svenskfinland. Regionförvaltningsverken på de tvåspråkiga områdena borde göra en framställning till i första hand Konsortiet för de allmänna biblioteken, att i samarbete med de tvåspråkiga biblioteksnätverken utföra en utredning av detta slag.

 
okm
avi