Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandvägen28
21600
Kirjaston puhelin : 
0400 486 236
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@vastaboland.fi
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013

Bakgrund

Blanka är ett biblioteksnätverk som bildades år 1994 och består fr.o.m. 2009 av kommunerna Kimitoön och Väståboland.  Blanka administreras av en ledningsgrupp bestående av bibliotekarier från de tidigare kommunerna.  Ordförande väljs för ett år i sänder. Blanka-nätverket har idag ett befollkningsunderlag på ca. 22.800 invånare.

Blanka har gemensam databas och låntagarregister och sedan hösten 2011 har förbättringar gjorts i systemet så att låntagarna själva kan beställa material i databasen och välja vilket bibliotek materialet hämtas från. En transport mellan biblioteken går 2 gånger i veckan sedan våren 2011. I maj 2011 uppdaterades databasen till Marc21-format.

Blanka har nya hemsidor sedan hösten 2010. Under hösten 2011 kommer tjänsten för e-böcker och strömmande ljudböcker att tas i bruk. Tjänsten upprätthålls av det svenska företaget Elib. Blanka har tillgång till de licensbelagda databaserna: Nationalencyklopedin, Mediearkivet, Pressdisplay och Naxos.

Verksamhetsplan 2012-13

Arbetet som Blankas nätverkskoordinator har hittills skötts av en bibliotekarie anställd av Väståbolands stad. Nätverkskoordinatorn är sedan hösten 2010 deltidspensionerad och kommer inom en nära framtid att gå i pension. Blanka-nätverket är därför i behov av en projektledare på deltid vars uppgift är att utreda Blankas framtida behov och alternativ för webbplats i en 2.0-miljö. Projektledaren uppgifter blir även att utreda de behov som finns för att utveckla innehållet i den gemensamma databasen och vilka alternativen är för samordning med andra biblioteksnätverk och nationella biblioteksprojekt.

I samarbete med bibliotekssystemets programleverantör utförs ständiga förbättringar i bibliotekssystemet. Under våren 2012 kommer en ny sms-tjänst att tas i bruk och framtida utvecklingsmöjligheter är bl.a. meddelande till kunden då lånen håller på att förfalla, förbättrade sökmöjligheter i webbversionen och framtagande av nyhetslistor och andra användbara listor.

För att upprätthålla yrkeskompetensen deltar personalen vid Blankabiblioteken kontinuerligt i olika externa fortbildningar. Behov av fortlöpande intern utbildning, bl.a. i det egna biblioteksprogrammet, finns och Blanka planerar anordna sådana två ggr nästa år – dels med egna, dels med externa handledare (från programleverantören Abilita och nätverket Fredrika).

Aloituspäivämäärä : 
27/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
27/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland: utlåtande

 
okm
avi