Utveckling av Blanka nätverket 2015-2016
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
0404 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 488 5878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Målsättningen är att publicera Finna som kundgränssnitt för Blankabiblioteken

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Delmoment vid utarbetandet av Finna

Kuvaus : 

Blanka är ett biblioteksnätverk som bildades av åtta skärgårdskommuner år1994. Efter kommunsammanslagningar år 2009 består nätverket av Kimitoöns kommun och Pargas stad. Bibliotekssamarbetet fortsätter inom ramen för de två kommunerna.

Under åren 2015–2016 kommer det att ske stora förändringar i den tekniska infrastrukturen hos biblioteken i Blanka, i.o.m. att Finna kommer att tas i bruk som ett av kundgränssnitten och katalogisering skall så småningom flyttas över till Melinda. Dessa förändringar kräver både processutveckling och tekniskt stöd utöver den kompetens bibliotekens anställda har.

Därför söks nu understöd för att köpa in behövlig kompetens i form av konsulttjänster och för lönekostnader av en koordinator.

Understödet söks för att anställa en nätverkskoordinerande bibliotekarie på deltid, behövliga projektanställda för delprojekt, och nödvändiga konsulttjänster.

Som egen insats räknas personalens arbete i utvecklande av processer och i kvalitetskontroll av databasens innehåll. En projektanställd behövs eventuellt för förberedelser i övergången till Melinda.

För nätverkskoordinatorn kommer resekostnaderna bli relativt höga på grund av de långa avstånden och besvärliga förbindelser.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kimitoöns kommun
Aiemmat hankkeet: 

 Utveckling av Blankanätverket 2014-2015

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014

Utveckling av Blankanätverket 2012-2013

Medieplan för Blanka

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Gränssnitten mellan Blankas biblioteksdatabas och den nationella tjänsten Finna har utarbetats och testats. För att fungera, har nödvändiga rättelser gjorts i metadatan. Webbsidor för kundernas bruk har skapats för den nya tjänsten.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tack vare projektet blir Blankas metadata och information om samlingarna tillgängligt till alla som använder tjänsten Finna.fi. Dessutom har sökportalen och därmed webbsidorna för Blankas egna kunder förnyats, och kommer att gå live efter Finnas nationella visuella uppdatering senare i år. Tills det är betan tillgänglig på https://blanka.finna-test.fi/blanka-beta/.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Finna gör det lättare för både kunder och personal att hitta material och information i Blankabibliotekens samlingar, och därmed hoppas vi att de blir bättre utnyttjade. Dessutom kommer de att ingå i det nationella beståndet så genom Finna.fi nås informationen om dem av ett mångfaldigt antal användare.

Sök- och facettfunktionerna i Finna kommer också att erbjuda ett nyttigt verktyg för beståndsutvecklingen både inom Blanka men speciellt i samarbete med andra sammanslutningar.

Jatkotoimenpiteet: 

Medan Finnas täckning ökar kommer också antalet duplikat att öka i sökresultaten. Det blir allt viktigare att lägga vikt på metadatas kvalitet och katalogiseringspraxisen. Blankas databas behöver konverteras så att den är kompatibel med RDA, och en del redigeringsarbete i gamla poster blir nödvändigt.  

Under den närmaste tiden kommer antagligen många brister i databasen dyka upp som kräver omedelbara rättelser i katalogposterna, eller i Blanka-Finnas sökalgoritmer och facetter.

Lisätietoa: 

för återbetalning: 1778 €

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
29/09/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€43 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€33 250

Ansökan fyller villkoren ställda med med UKM brev OKM/18/691/2014. Svenska enhetens utlåtande har iakttagits.