Utveckling av Blankanätverket 2013-2014
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Blanka
Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandvägen 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044-3585 880
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 
 • utveckling av bibliotekssystemet i samarbete med programleverantören
 • vidareutveckling av  gemensamma e-tjänster
 • att utreda möjlighet till intensifierat samarbete med biblioteksnätverket Fredrika som använder samma biblioteksprogram som Blankabiblioteken
 • marknadsföring av  Blankas bibliotekstjänster
 • utveckling av  Blankas hemsida
 • fortbildning av personalen
Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Blanka är ett biblioteksnätverk som bildades av åtta skärgårdskommuner år 1994. Efter kommunsammanslagningar år 2009 består nätverket av Kimitoöns kommun och Pargas stad.  Blanka administreras av en ledningsgrupp bestående av bibliotekarier från de tidigare kommunerna.  Ordförande väljs för ett år i sänder. Blankanätverket har idag ett befolkningsunderlag på ca 22.800 invånare.

Blanka har en gemensam databas och ett gemensamt låntagarregister. Sedan hösten 2011 har olika förbättringar i systemet genomförts, bl.a. kan låntagarna själva beställa material i databasen och välja vilket bibliotek materialet hämtas från. En pågående utveckling i programmet är möjligheten att skicka sms till kunden samt förhandsmeddela kunden om böcker som håller på att förfalla. Transport mellan Blankabiblioteken sker 2 gånger i veckan sedan våren 2011. I maj 2011 uppdaterades databasen till Marc21-formatet.

Blankabiblioteken har nya hemsidor sedan hösten 2010. I januari 2012 togs tjänsten för e-böcker och strömmande ljudböcker i bruk. Tjänsten upprätthålls av det svenska företaget Elib. Blanka har tillgång till de licensbelagda databaserna Pressdisplay och Naxos.

Blanka-nätverket har med understöd av Undervisnings- och kulturministeriet anställt en projektledare på deltid vars uppgift är att utreda Blankas framtida behov och alternativ för webbplats i en 2.0-miljö. Projektledarens uppgifter är att utreda de behov som finns för att utveckla innehållet i den gemensamma databasen och vilka alternativen är för samordning med andra biblioteksnätverk och nationella biblioteksprojekt. Projektet, som startade under 2012, fortsätter under år 2013. 

Pargas stadsbibliotek handhar administrationen för Blankanätverket.

Understöd söks för

 • utveckling av bibliotekssystemet i samarbete med programleverantören
 • vidareutveckling av  gemensamma e-tjänster
 • att utreda möjlighet till intensifierat samarbete med biblioteksnätverket Fredrika som använder samma biblioteksprogram som Blankabiblioteken
 • marknadsföring av  Blankas bibliotekstjänster
 • utveckling av  Blankas hemsida
 • fortbildning av personalen
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Blankabiblioteken (biblioteken i Pargas stad och Kimitoöns kommun)

Aiemmat hankkeet: 

2010: Blanka som brand - 20 000 euro

2011: Utvecklande av Blankas nätverk, Boksampo  - 26 000 euro

2012: Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013 - 13 000 euro

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektet har möjliggjort fortsatt utveckling av bibliotekssystemet. Bl.a. har den modul som möjliggör elektroniska kontakter med kunder utvecklats.
Blankabibliotekens utbud av e-materialet utvecklas ständigt. Under denna projektperiod har både den svenska och den finska e-bokstjänsten utvecklats. Utbudet har gjorts tillgängligt för kunderna genom att katalogposter införts i bibliotekskatalogen.
E-materialt har marknadsförts och tillgängliggjorts för kunderna genom undervisningstillfällen.
Personalen har haft kontinuerlig kontakt med biblioteksnätverket Fredrika för utbyte av erfarenhet och möjlig samarbet vad gäller bibliotekssystemet och e-tjänsterna.

Jatkotoimenpiteet: 

Blanka har anmält sig med till Finna och arbetet med att bygga ett sök- och servicegränssnitt för att anpassa blankabibliotekens databas till Finna har påbörjats.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 070
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Myönnettyä valtionavustusta ei voi käyttää henkilöstön taäydennyskoulutukseen tai kotisivujen kehittämiseen. Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.

 
okm
avi