Utveckling av Blankanätverket 2014-2015
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Blankas logo
Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
044 358 5880
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 488 5878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Understöd för att bygga ett sök- och servicegränssnitt för att anpassa blankabibliotekens databas till Finna.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

...

Kuvaus : 

Blanka är ett biblioteksnätverk som bildades av åtta skärgårdskommuner år1994. Efter kommunsammanslagningar år 2009 består nätverket av Kimitoöns kommun och Pargas stad. Bibliotekssamarbetet fortsätter inom ramen för de två kommunerna. Blankanätverket har med understöd av undervisnings- och kulturministeriet anställt en projektledare på deltid vars uppgift var att utreda Blankas framtida behov och alternativ för webbplats i en 2.0-miljö. Projektledarens uppgifter var att utreda de behov som finns för att utveckla innehållet i den gemensamma databasen och vilka alternativen är för samordning med andra biblioteksnätverk och nationella biblioteksprojekt. Projektet, som startade under 2012 avslutades under våren 2013.

Projektets slutsats var bl.a. att Blankabiblioteken skall gå med i Finna, vilket även har meddelats Nationalbiblioteket.

Därför söks nu understöd för att bygga ett sök- och servicegränssnitt för att anpassa blankabibliotekens databas till Finna.

Enligt projektet krävs följande för att en organisation ska kunna gå med i Finna:

Mitä liittyminen edellyttää organisaatiolta:

Asiakasliittymään liittyminen ja siinä mukana oleminen eivät aiheuta organisaatioille suoria rahallisia kustannuksia mutta vaativat henkilöresursseja. Välillisiä kustannuksia voi koitua esim. taustajärjestelmien rajapintojen tekemisestä tai tiedon siirtämisestä taustajärjestelmästä.

Liittyminen edellyttää:

omaa taustajärjestelmää, jossa on OAI-PMH-haravointirajapinta

Understödet söks för att anställa en projektledare för projektet och för kostnader som tillkommer för utvecklandet av gränssnittet till bibliotekssystemet.

Som egen insats räknas personalens arbete för bl.a. städning av databasen. Projektledarens uppgift blir även att arrangera och koordinera den interna utbildning som projektet kräver.

Blankabiblioteken ansöker även om understöd för allmän utveckling av bibliotekssystemet tillsammans med programleverantören, för vidareutveckling av e-tjänster och material tillsammans med Rådet för de allmänna biblioteken och FinElib samt för marknadsföring av nya tjänster.

I rapporten Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin  poängteras att regional jämlik fördelning av tillgång till elektroniska resurser är viktig och att bibliotekens infrastruktur bör möta dagens utmaningar och kommunernas IKT-avdelningar bör ta detta i beaktande.

Blankabiblioteken har sin verksamhet i skärgården där avstånden är långa och internetförbindelserna ofta är en utmaning vilket gör att det kräver specialarrangemang så att tillgången till elektroniska resurser skall fungera.

Understöd ansöks därför för planering av tillgången till e-resurser i de mera utsatta skärgårdsbiblioteken. Planeringen görs av den projektanställda i samarbete med kommunernas IKT-avdelningar. 

I.o.m. gemensamt bibliotekssystem har Blankabiblioteken ett nära samarbete med Fredrikabiblioteken. Biblioteksnätverken träffas vartannat år för ett gemensamt seminarium. Senast var det år 2012 i Österbotten och nästa seminarium planeras äga rum år 2014 i Åboland. Seminariets tema bestäms senare. För att kunna organisera seminariet söker vi om understöd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Blankabiblioteken (biblioteken i Pargas stad ocjh Kimitoöns kommun), Fredrikabiblioteken

Aiemmat hankkeet: 

Utveckling av Blankas nätverk, Boksampo 2011-2012

Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Blankabibliotekens anpassning till Finna har påbörjats under projektperioden. Ett sök- och servicegränssnitt har utvecklats i samarbete mellan programleverantören och Nationalbiblioteket. För Blankabilbioteken har kontakten och arbetet med Finna skötts av en utomstående person. I oktober 2015 arrangerade Blanka en gemensam konferens för Blanka- och Fredrikabilbioteken. Konferensen handlade bl.a. om RDA, Koha, Finna och visualisering av e-material.

Jatkotoimenpiteet: 

Arbetet med att anpassa Blankabiblioteken till Finna fortsätter. Förhoppningsvis kan Blankas Finna-sida öppnas under år 2016.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€24 390
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 390

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
15henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2014.

 
okm
avi