Utveckling av Blankanätverket 2017-2018
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
www.blanka.fi
Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
040 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 4885878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Att Blanka har tidsenliga och flexibla program och biblioteksdatabas som är anpassade efter våra behov och möjliggör verksamhet som fokuserar på service till kunden

Tavoitteen seurannan mittarit: 

En kartläggning av behoven för bibliotekssystem
En tidsplan och en plan för förverkligande av resultatet av kartläggningen.

Kuvaus : 

Blanka är ett biblioteksnätverk som bildades av åtta skärgårdskommuner år 1994. Efter kommunsammanslagningar år 2009 består nätverket av Kimitoöns kommun och Pargas stad. Bibliotekssamarbetet fortsätter inom ramen för de två kommunerna.

Blanka använder fortfarande det bibliotekssystem som valdes efter en jämförelse av tillgängliga system i början av samarbetet år 1994. Sedan dess har marknaden utvecklats och nya alternativ blivit tillgängliga, men först och främst har biblioteksarbetet och dess tjänster ändrats.

Därför är det dags för en omfattande kartläggning av de aktuella behoven för programvara och databas med tanke på de kommande årens arbetsprocesser och serviceformer, och evaluering av de olika alternativens möjligheter att tillfredsställa dessa behov. Där måste man bl.a. ta hänsyn till övergången till RDA, flexibilitet att ersätta Marc21 med uppföljaren, och katalogiseringsprocesser i Melinda. Den elektroniska delen av samlingarna måste bli tillgänglig på lika villkor med den fysiska. Blanka står framför omfattande ändringar även för hårdvarans del i och med utlånings- och returautomater och meröppna bibliotek.

Understödet söks för att anställa en projektanställd för 6 månader för att tillsammans med Blankas ledningsgrupp

-kartlägga Blankas behov av programvara

-kartlägga möjligheter att programvarumässigt ingå i ett annat bibliotekssamarbete

-göra en plan för hur behoven förverkligas

Kostnadsberäkning:

Lönekostnader 6 månader, 23 500 €

Resekostnader för projektanställd, 2 000 €

Resekostnader för ledningsruppen 2 000 €

Som egen insats räknas arbetsinsats på 2 månader, 6 500 € , arbetsutrymme, dator och övrig utrustning för projektledaren 1 000 €, resekostnader för ledningsruppen (50 % av beräknad summa) 2 000 €

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kimitoöns kommunbibliotek
Aiemmat hankkeet: 

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014Utveckling av Blankanätverket 2014-2015Utveckling av Blankanätverket 2015-2016Medieplan för BlankabibliotekenArbetsprocesserna under luppVad vill du läsa? : deltagande bokval

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€37 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi