Vårt bibliotek för alla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Blankabiblioteken
Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksv. 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02 - 4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
0133833-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektets målsättning är att på ett konkret sätt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet till Blankabibliotekens material och tjänster för den kundgrupp, som av olika orsaker för tillfället har svårt eller omöjligt att ta del av dem.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

En kartläggning av behoven med resulterande möjliga handlingsmodeller.

Pilotprojekt som testar modellerna och en handlingsplan för Blankabiblioteken.

Kuvaus : 

Blankabiblioteken är ett bibliotekssamarbete mellan de två kommunerna Pargas stad och Kimitoöns kommun. Båda kommunerna är skärgårdskommuner med långa avstånd till centralorternas bibliotek och  knappt med allmänna kommunikationsmedel. För personer med begränsad rörlighet kan det vara mycket svårt att ta del av våra tjänster.

Det har tidigare funnits boksamlingar på hälsostationer och åldringshem. Inom Pargas stad verkade tidigare också en biblioteksbåt. Nu saknas den uppsökande verksamhet i form av hemservice eller boken kommer, som skulle behövas inom Blanka

Vårt material som riktar sig till personer med specialbehov har inte heller nått ut till sina målgrupper på ett önskvärt sätt.  

Det är bibliotekets skyldighet att främja tillgänglighet för kommunens alla invånare. Vi är medvetna om att det här finns ett klart behov av att förbättra tillgängligheten, men vi saknar modeller för hur det bäst kan förverkligas med hänsyn till våra lokala förhållanden och med begränsade resurser.

 Förbättrad tillgänglighet

 Målgrupp för projektet är den kundgrupp, för vilken tillgång till bibliotekets serviceutbud är problematisk eller omöjlig.

 Det här inkluderar personer som av olika orsaker permanent eller tillfälligt är bundna till hemmet.

Orsakerna kan vara begränsad rörlighet på grund av sjukdomsfall, ålder, någon form av handikapp eller anstaltboende.

 Det inkluderar också personer som stöter på andra hinder för att ta del av bibliotekets serviceutbud. På grund av olika specialbehov såsom t.ex. lässvårigheter, språk- eller kulturbarriärer kan  tröskeln att ta del av bibliotekets material kanske kännas för hög.

 Med det här projektet vill vi

 1. i nära samarbete med olika intressebevakande organ och föreningar kartlägga

- vilka behoven är för uppsökande verksamhet, och

- hur vi bättre kan tillgängliggöra biblioteket för grupper med specialbehov.
 

2. på basen av kartläggningen utreda vilka möjligheter det finns att på ett konkret, långsiktigt och kostnadseffektivt sätt tillsammans med intresserade samarbetsparter förbättra tillgängligheten.
 

3. genom ett mindre pilotprojekt testa föreslagna lösningar, där bibliotekets främsta roll kanske blir att fungera som koordinator och tillhandahålla hjälpmedel för att främja tillgänglighet. Pilotprojektet kan bl.a. rikta in sig på dem som varit eller normalt är aktiva kunder i biblioteket, men som nu p.g.a. rörelsehinder, synskada eller sjukdomsfall inte klarar av att besöka biblioteket själv.

 4. utveckla, lära ut och marknadsföra Blankabibliotekens tjänster specifikt för projektets målgrupp.  Projektet omfattar naturligtvis bibliotekens hela utbud av material och tjänster, men vi vill lyfta fram några specialområden inom mångsidig läsning som kan vara speciellt viktiga för den här målgruppen, såsom lättläst och storstilt material, e-material, Celia, ljudböcker och också högläsningsverksamhet.

  Förverkligande och tidtabell

 En absolut förutsättning för att kunna genomföra projektet och lägga grunderna för ett fortsatt långsiktigt arbete, är ett nära samarbete med olika intressebevakare. De inkluderar speciellt kommunens omsorgs- och äldreomsorgsavdelningar, den frivilliga föreningssektorn och andra aktörer såsom Kårkulla, församlingarna, m.fl.

 Projektets tidtabell är den 3.4.2017 – 31.12.2018.

 En projektledare anställs för tre månader för att i nära samarbete med bibliotekspersonalen och intresserade samarbetsparter verkställa projektets tre första delmoment.

 För det fjärde delmomentet ansvarar Blankabibliotekens personal under projektledarens handledning.

Kostnader

Understödet söks för att anställa en projektanställd för 3 månader, resekostnader och teknisk utrustning.

Som egen insats räknas arbetsinsats på 2 månader sammanlagt, arbetsutryme, dator och övrig utrustning för projektledaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pargas stadsbibliotek
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Blankabiblioteken

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal tabell";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:FI;
mso-fareast-language:EN-US;}

Projektets målsättning var att på ett konkret sätt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet till Blankabibliotekens material och tjänster, för den målgrupp som på grund av hög ålder, någon form av funktionsnedsättning, lässvårigheter eller andra orsaker har svårt eller omöjligt att ta del av dem.

Indikatorer för uppföljning av projektet var en kartläggning av behoven med resulterande handlingsmodeller, pilotprojekt som testar modellerna, samt en handlingsplan för Blankabiblioteken.

Behoven kartlades både ur ett lokalperspektiv (tillgänglighet till lokaler, material och tjänster på plats), samt ur ett uppsökande perspektiv för dem som har svårt att komma till biblioteken.

Den förstnämnda kartläggningen, av tillgänglighet till lokaler, material och tjänster, utfördes av Kultur för alla och ESKE (Invalidiliiton Esteettömyyskeskus) i tre valda bibliotek (Dalsbruks, Kimito och Pargas bibliotek). Kartläggningen var upplagd i enlighet med Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek. Den detaljerade kartläggningen visade dels att Blankabiblioteken och dess personal är berömvärt medvetna om och beaktar tillgänglighetsfrågor i sitt arbete och sin fysiska  omgivning. Samtidigt finns det frågor att arbeta vidare på.

Kartläggningsrapporten innehåller konkreta rekommendationer, och fungerar samtidigt som en inledande handlingsplan för biblioteken.

Behovet av uppsökande tjänster kartlades med hjälp av en enkät. Projektets koordinator gjorde ett omfattande förberedande arbete för att sammanställa en relevant enkät, samt en heltäckande lista över berörda parter och potentiella samarbetsparter inom Kimitoöns och Pargas kommuner.

Enkäten skickades ut till åldringshem, privata och kommunala serviceboenden, Kårkullaboenden, lokala Röda Kors-avdelningar, äldre- och handikappråd, FDUV, socialarbetare, dagverksamhetsledare, flyktinghandledare med flera. Genom enkäten ombads de ange vilka behov som finns eller fråga målgruppen hurdan verksamhet som skulle intressera dem.

Av 50 utskickade enkäter fick vi 29 svar. Utöver enkätformatet gjordes också flera intervjuer och uppföljande samtal per telefon.  De kommenterade svaren gav en bra bild av behov och önskad service, varav tre önskemål dominerade - olika former av högläsningsverksamhet, hemleverans av böcker och ljudböcker, samt bokdepositioner på olika boenden. Övriga önskemål inkluderade läsecirklar, handledning i informationsteknik, bokklubbar med lättläst, sagostunder (på eget språk), författarbesök, kreativt skrivande/ordkonst, läxläsningshjälp.

På basen av de sammanställa svaren utarbetades en handlingsplan för Blankabiblioteken. Som pilotprojekt valdes högläsningsverksamhet, samt hemleverans av material i form av en Boken kommer-tjänst. Övriga önskemål behandlas senare direkt med respektive berörda parter i enlighet med handlingsplanen. 

Högläsningsverksamheten riktade in sig på rekrytering av frivilliga högläsare genom kurser i Kimito, Pargas, Nagu, Korpo och Houtskärs bibliotek. I Kimito ordnades kursen i samarbete med LL-center. Projektkoordinatorn sammanställde också en modell för rekrytering och uppföljande motivering av frivilliga högläsare. 

Pilotprojektet för hemleverans av material i form av en Boken kommer-tjänst utarbetades i samarbete med  kommunernas hemvårdstjänster, efter att hemvården i de båda kommunerna ställde sig positiva till idén. Hemvårdens roll är att identifiera potentiella kunder, samt transporten av bokkassar från och till kunderna. Biblioteken ansvarar för den personliga kontakten med kunderna per telefon, väljer ut material enligt kundernas önskemål, och påminner kunderna då det är dags att returnera materialet.

I Kimitoön omfattar pilotprojektet hela kommunen. Inom Pargas stad omfattar det centrala Pargas med möjlig utvidgning av verksamheten i ett senare skede.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kultur för alla, ESKE; Saavutettavuuskartoitus: Kemiön, Paraisten ja Taalintehtaan kirjastot 2019

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal tabell";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:FI;
mso-fareast-language:EN-US;}

Genom den detaljerade tillgänglighetskartläggningen har personalen på ett konkret sätt fått synliggjort på vilket sätt tillgänglighet kan och bör främjas i biblioteket. Det som tidigare upplevdes som en allmän förståelse av hur det borde vara, har fått konkret bekräftelse med specifika handlingsmodeller och åtgärdsförslag.

Samtidigt bekräftade tillgänglighetskartläggningen att biblioteken och bibliotekspersonalen är föregångare när det gäller beaktande av tillgänglighet.

Kartläggningsrapporten fungerar som  handlingsmodell för alla bibliotek inom Blanka. Som pilotprojekt åtgärdas i mån av möjlighet rapportens konkreta förslag för de tre inkluderade biblioteken, Dalsbruk, Kimito och Pargas.

Tillgängligheten till bibliotekets material för dem som har svårt att komma till biblioteket har förbättras. Den omfattande kartläggningen av behoven har gett en bra bild av vad vilken typ av tjänster som önskas av biblioteket. Den resulterande uppsökande verksamheten i form av de två pilotprojekten, visar redan alla möjligheter att bli en fortsatt etablerad verksamhet.

Vad gäller de två pilotprojekten med frivilliga högläsare och Boken kommer-tjänsten, så har arbetet kommit igång på ett förtjänstfullt sätt delvis med stöd av kontakter inom äldreomsorgen som etablerats i samband med tidigare projekt.

Projektet har gett nya och aktiverat tidigare lokala samarbetsparter inom kommunerna, samt etablerat personliga kontaktpunkter med tillgänglighetsexperter på nationell nivå.

Jatkotoimenpiteet: 

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normal tabell";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:FI;
mso-fareast-language:EN-US;}

Åtgärdsförslagen i tillgänglighetskartläggningen bearbetas för att åtgärdas enligt förutsättningar och  med en planlagd tidtabell.

Som ett resultat av projektet kommer biblioteken att fortsätta rekrytera, skola och motivera frivilliga högläsare i nära samarbete med äldre- och serviceboenden, samt koordinera verksamheten.

Boken kommer-tjänsten evalueras och utvidgas enligt behov och möjligheter.

Övriga förslag och önskemål som lyftes fram i enkäten kommer att behandlas och förverkligas lokalt enligt behov och förutsättningar i direkt samarbete med berörda instanser

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 424
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 469
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
29henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000
 
okm
avi