Vad vill du läsa? : deltagande bokval
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
www.blanka.fi
Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
040 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 4885878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Målet med projektet är att aktivera bibliotekets nuvarande kunder och öka intresset för biblioteket hos nya kundgrupper. På längre sikt ökar det kundmängden och lånen i biblioteket.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Antal deltaganden

Kuvaus : 

Kunders deltagande i bibliotekets verksamhet har blivit allt viktigare. För Blankabiblioteken har det främst varit frågan om samarbete vid arrangemang av olika evenemang både för barn och vuxna.

Kunderna länge haft möjlighet att lämna in inköpsförslag vilket har utnyttjas i relativt liten grad. För att kunna ge inköpsförslag måste kunden veta exakt vilken bok hen önskar att skaffas. För de som följer med utgivningen och är aktiva är det en bra påverkningskanal men för de som inte gör det finns det inget speciellt urval att utgå från.

Blankabiblioteken vill nu prova på en form av deltagande anskaffning där de urvalslistor som personalen väljer från även blir synliga för kunder. Deltagande anskaffning möjliggörs genom en tjänst som görs tillgänglig på bibliotekets webbplats.  Kunderna kan då kommentera och välja i urvalslistan och de uppgifterna kommer automatiskt in i bibliotekets normala anskaffningsprogram.

Syftet med projektet är att ge kunderna ett lätt sätt att närma sig det egna bibliotekets verksamhet och att förbättra bibliotekets image.

Målet med projektet är att aktivera bibliotekets nuvarande kunder och öka intresset för biblioteket hos nya kundgrupper. På längre sikt ökar det kundmängden och lånen i biblioteket.

Projektet kommer att förverkligas i samarbete med bibliotekets medie- och systemleverantörer. För att projektet skall lyckas krävs det också en effektiv marknadsföring vilket kommer att förverkligas genom köp av tjänster.

Projektet administreras av en styrgrupp som under våren 2016 börjar med att göra upp en mer deltaljerad plan för projektet.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kimitoöns kommunbibliotek
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Blankabiblioteken har publicerat urvalslistor på sin webbplats 4 gånger under projektets gång. Urvalslistorna har innehålit litteratur i olika genre och även annat material. Kunderna har kunnat (genom att var inloggade) gilla och kommentera urvalet. Tjänsten har varit populär och använts flitigt och inköpen har påverkats av kundernas önskemål.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Med projektet önskade vi prova på en form av deltagande anskaffning där de urvalslistor som personalen väljer från även blir synliga för kunder.

Jatkotoimenpiteet: 

Vi komer att fortsätta med deltagande anskaffning även efter projkettiden.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi