Vi profilerar oss!
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raseborgs stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Raseborgsvägen 8
10600
Kirjaston puhelin : 
019-289 2950
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@raseborg.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rapo
Y-tunnus : 
0131297-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Enberg
Puhelin : 
019 289 2952
Sähköposti : 
heidi.enberg@raseborg.fi
Kuvaus : 

Raseborgs stadsbibliotek skapades år 2009 då de tidigare kommunerna Ekenäs, Karis och Pojo gick samman. Den nya strukturen har redan några år på nacken, men trots detta har Raseborgs bibliotek inte synliggjort sig tillräckligt. Genom detta projekt kunde en satsning göras på gemensamt PR-material för hela biblioteket (tre huvudbibliotek, fyra filialer och en bokbuss). Till exempel en gemensam broschyr på båda inhemska språken (och ev. på engelska) saknas helt.  Annat PR-material som Raseborgs bibliotek t. ex .kunde satsa på är tryckta bokmärken, tryckta tygkassar, tryckta t-shirts för barn och vuxna, små kort med öppethållningstider och kontaktuppgifter att dela ut åt låntagare.

För att ytterligare göra biblioteket mer användarvänligt kunde vi även satsa på anskaffandet av några kundterminaler, en till bokbussen och en till Ekenäs bibliotek.  

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Genom projektet produceras en info-broschyr, tryckta kort med bibliotekets kontaktuppgifter och öppettider, bokmärken, tryckta t-shirts och kassar.  

Biblioteket har producerat en tvåspråkig info-broschyr som distribueras inom kommunens gränser i samarbete med tidningen Etelä-Uusimaa. På detta sätt nås närmare 14 000 hushåll och bland dessa även sådana som inte använder biblioteket från tidigare. Broschyren kommer även att delas ut vid olika evenemang och finnas, utöver biblioteken,  på andra enheter inom staden för utdelning.

Biblioteket har även låtit designa ett nytt lånekort, för användning inom hela Lukas-området. Det gamla kortet har varit i bruk allt sedan utlåning med dator togs i bruk på 1990-talet. En fotograf har anlitats för att producera bilder till broschyr, lånekort och bibliotekets hemsida. På detta sätt skapas ett gemensamt bildspråk för dessa produkter, som kunderna kan känna igen och därmed förknippa med biblioteket.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Biblioteket har producerat en tvåspråkig info-broschyr som distribueras inom kommunens gränser i samarbete med tidningen Etelä-Uusimaa. På detta sätt nås närmare 14 000 hushåll och bland dessa även sådana som inte använder biblioteket från tidigare. Broschyren kommer även att delas ut vid olika evenemang och finnas, utöver biblioteken,  på andra enheter inom staden för utdelning.

Biblioteket har även låtit designa ett nytt lånekort, för användning inom hela Lukas-området. Det gamla kortet har varit i bruk allt sedan utlåning med dator togs i bruk på 1990-talet. En fotograf har anlitats för att producera bilder till broschyr, lånekort och bibliotekets hemsida. På detta sätt skapas ett gemensamt bildspråk för dessa produkter, som kunderna kan känna igen och därmed förknippa med biblioteket.

 

 

Förhoppningsvis når det producerade PR-materialet så många kommuninvånare som möjligt, och ökar deras kännedom om stadens bibliotek.

Den nya broschyren distribueras och det nya lånekortet tas i bruk i samband med att det nyrenoverade biblioteket i Ekenäs öppnar, och ökar därmed synligheten ännu mera.

Jatkotoimenpiteet: 

 Tanken är att dylikt PR-material alltid ska finnas tillgängligt för stadens invånare, uppdateringar i den tryckta texten behövs dock regelbundet.  Broschyren kommer att användas i flera år och uppdateras vid behov.

Innehållet i broschyren är gjort så att den ska kunna användas i flere år. Smärre förändringar är dock möjliga vid nytryck.

Aloituspäivämäärä : 
08/08/2011
Lopetuspäivämäärä : 
08/09/2013
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 000

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 482
Oma rahoitus yhteensä: 
€482


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä markkinointimateriaalin hankintaan.

 
okm
avi