Vi träffas på bibban
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kronoby kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Kyrkvägen 6
68500
Kirjaston puhelin : 
0407142175
Kirjaston sähköposti : 
bibl.kronoby@kronoby.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Krono
Y-tunnus : 
0180065-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tove Knutar Sjöblom/ Mikaela Byskata- Ahlskog
Puhelin : 
0400980111
Sähköposti : 
bibl.terjarv@kronoby.fi
Hankkeen tavoite: 

Vi vill göra biblioteket till en naturlig mötesplats för personer i alla åldrar och med olika bakgrund

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Feedback av deltagarna, uppföljninga av antalet deltagare per evenemang.

 

Kuvaus : 

Genom tre övergripande Teman, Berättande, Skapande och Friluftsliv, vill vi visa att biblioteket är en naturlig mötesplats i samhället där personer i olika åldrar och med olika bakgrund kan träffas och skapa nya kontakter och sociala sammanhang.

Som inspiratörer anlitas professionellt kunniga och kända profiler inom sammanhanget.

Vi samarbetar med Kvarnen och Kronoby Medborgarinstitut och strävar också efter att involvera lokala föreningar, samt personer som kan ge olika infallsvinklar på det aktuella temat, genom att anlita dem för att spinna vidare på de olika temaområdena. 

Inom temat Berättande vill vi väcka den muntliga berättartraditionen till liv, både lokala skrönor, berättelser från andra kulturer och med inspiratörer som vet hur man ska hålla publiken fången.

Temat  Skapande vill skapa naturliga möten där händerna är sysselsatta.  Temat omfattar både traditionellt hantverk och modern teknik. Vi vill ge deltagarna nya kunskaper – kanske t.o.m. en ny hobby, med hjälp av kunniga föreläsare och handledare.

Friluftliv  rör intresseområden som extremsport, jakt, idrott och motion. Här vill vi dra nytta av Kvarnens utbildning av friluftsguider samt hitta kända inspiratörer också från andra områden. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kvarnen, Kronoby Medborgarinstitut, lokala föreningar
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Genom temat berättande ville vi väcka den muntliga berättartraditionen till liv. Vi ville också visa att biblioteket är en naturlig mötesplats i samhället där personer i olika åldrar och med olika bakgrund kan träffas och skapa nya kontakter och sociala sammanhand. Vi samarbetar med Kvarnen och Kronoby Medborgarinstitut.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

BERÄTTARKVÄLL på Huvudbiblioteket – ”Berättelser kring Torgare” med Barbro Berglund
Tidpunkt: 1.11.2018
Barbro Berglund berättar om skrönor och historier kring Torgare prästgård i Kronoby - deltagarna fick dela med sig av sina egna historier. Bibliotekssalen hade möblerats om till ”café” och deltagarna bjöds på kaffe och tilltugg.

Evenemanget var mycket uppskattat och lockade allt från skolungdomar till pensionärer. Deltagarna delade frikostigt med sig av sina egna minnen och historier, spökhistorier mm om Torgare prästgård.

 

BERÄTTARKVÄLL på Huvudbiblioteket – ” Antikrundan Kronoby” med Christer Lindqvist
Tidpunkt: 15.11.2018

 Christer Lindqvist berättar om gamla föremål – deltagarna fick ta med sig egna gamla föremål som de ville veta mer om. Bibliotekssalen hade möblerats om till ”café” och deltagarna bjöds på kaffe och tilltugg.

 Evenemanget lockade många deltagare, och många hade med sig egna föremål som de ville veta mer om. Ett uppskattat evenemang.

 
BERÄTTARKVÄLL på Huvudbiblioteket – ”Krombidialektn” med Hans-Erik Lindgren
Tidpunkt: 29.11.2018

 Hans-Erik Lindgren berättar om jordbruk förr i tiden och gamla ord som fallet i glömska – deltagarna fick dela med sig av sina egna minnen. Bibliotekssalen hade möblerats om till ”café” och deltagarna bjöds på kaffe och tilltugg.

 Ett lyckat evenemang, deltagarna diskuterade flitigt om seder och bruk förr i tiden och gamla ord och utryck.

 

Sammanfattning

Som ett samarbete med Kronoby medborgarinstitut ordnades berättarkvällar i bibliotekets regi på biblioteket. Kronoby Medborgarinstitut annonserade om berättarkvällarna i sitt programblad och informationen om dem fick på så sätt större spridning vilket märktes i deltagarantalet. De deltagare som inte vanligtvis besöker biblioteket fick nu genom berättarkvällarna en trevlig upplevelse av biblioteket som plats för sociala möten och upplevelser.
Utvärderingen sköttes av Medborgarinsititutet.
Den egna finansieringen utgörs av bibliotekets personalkostnader. I budgeten ingår inte Kronoby Medborgarinstituts utgifter.

Jatkotoimenpiteet: 

Berättarkvällarna gav inspiration till att också i fortsättningen på biblioteket skapa och erbjuda evenemang som lockar en bred publik.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 056
Oma rahoitus yhteensä: 
€218
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
112henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Se motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017. RFV har beslutat bevilja 4500 euro för att ordna verksamhet inom temat Berättande.

 
okm
avi