Lapuan lukion "Tekstitehdas"

Ajankohta: 
Wednesday, 5 October, 2016 - 08:55
Tapahtuman kuvaus: 

Lapuan lukion kirjastoa on kehitetty v. 1999 asti pitkäjänteisesti.Tavoitteena on lukio-opiskelijoiden taitojen vahvistaminen ja opiskelijoiden jatko- ja työelämävalmiuksien parantaminen yhteistyössä Lapuan kaupunginkirjaston ja lukion kirjaston kanssa.

Erityisesti asiatekstin kirjoittamisen taito korostuu lukio-opinnoissa ja myöhemmin myös jatko-opinnoissa  esim. opinnäytetyön materiaalien keräämisessä ja kirjoittamisessa. Tekstitaidot korostuvat myös  nykyajan ja tulevaisuuden työelämässä.

Tarvitaan ideointia, suunnittelua ja rajaamista tekstin tuottamiseen. Tapahtuma suunnataan lukion toisen vuoden opiskelijoille, neljälle ryhmälle. Luennoitsijoina voivat olla

 ,esim. Pirjo Hiidenmaa, Mervi Heikkilä ja Hannu-Pekka Björkman jotka  yhdistävät työssään oman aiheensa hallinnan ja tekstin tuottamisen. Otetaan huomioon esseen kirjoittamisen monet mahdollisuudet ja sen eri näkökulmat. Lukion uuden OPSin tavoitteena on kehittää oppiainerajat ylittäviä teemakokonaisuuksia.. OPS ohjaa yhä vahvemmin oman näkökulman itsenäiseen valintaan ja rajaukseen.