Besluten om understöd publicerades fredagen den 31 mars 2017

Besluten om understöd publicerades fredagen den 31 mars 2017. Motiveringspromemorian för statsunderstöden finns här.