Den nya ansökningsrundan har börjat och pågår fram till 31.10.2016 kl. 16.15.

Anvisningsbrevet för statsunderstöd har publicerats. Ansökningsförfaran har förnyats på så sätt att de understöd som kan sökas från Regionförvaltningsverken har delats in under fem teman: Biblioteket för alla, Biblioteket för lärande, Biblioteket som främjar läsande och läsfärdigheter, Det verkningsfulla biblioteket, Det nya biblioteket. Länk

okm
avi