Ei enää uusia avustusanomuksia, hakuaika päättyi 30.10.2015 klo 16

Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli 265. Seuraavaksi Aluehallintovirastojen (AVI) kirjastoasioista vastaavat tarkastajat käyvät avustushakemukset läpi. Vuoden vaihteessa tiedetään, kuinka paljon avustuksiin on käytettävissä rahaa. Maaliskuussa 2016 kirjastot saavat perustelun kanssa tiedon, kuinka avustushakemukselle on käynyt.

okm
avi