Harkinnanvaraiset avustukset ovat tärkeitä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan välineitä

Cuporen tutkija Olli Jakonen on tehnyt OKM:n tilauksesta selvityksen vaikuttavuudesta. Analysoinnissa tärkeässä osassa ovat olleet Hankerekisterin hankkeet.
- Tarkempia tietoja julkaisusta Cuporen internet-sivuilla 
- Koko julkaisu on ladattavissa: Kokeileva ja kehittyvä kirjasto?  Yleisten kirjastojen kehittämis- ja kokeiluhankkeiden valtionavustustoiminnan vaikuttavuus. (PDF)
- Kirjastot.fi:ssä oleva tiedote 

okm
avi