Motiveringspromemoria 2017 har utkommit

Promemoria om beviljandegrunderna för statsunderstöd enligt prövning för verksamhetsutvecklingen i allmänna bibliotek 2017. Beviljandegrunderna är gemensamt utarbetade av de tjänstemän som vid regionförvaltningsverken ansvarar för regionförvaltningens uppgifter inom biblioteksväsendet. Grunderna baserar sig på riktlinjerna i undervisnings- och kulturministeriets brev 6.9.2016 (OKM/11/691/2016).
Läs hela motiveringspromemorian här