Perustelumuistio 2017 ilmestynyt

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2017 myönnettäville harkinnanvaraisille valtionavustuksille yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen.
Myöntöperusteet on laadittu yhteisesti aluehallintoviraston kirjastotoimen aluehallinnon tehtävistä vastaavien viranhaltioiden kesken. Ne pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen 6.9.2016 (OKM/11/691/2016)  linjauksiin.
Lue koko perustelumuistio täältä

okm
avi