Resultat av Projektregistrets användarenkät

Bland dem som svarade lottades det ut två brädspel. Vinnarna var Virpi Kortesniemi från Seinäjoki och Jaana Selesniemi från Siilijärvi. Kundkommentar: ”I Projektregistret hittar man bra olika kommuners projekt, som man vid behov kan använda sig av och få nya idéer för biblioteksverksamheten på den egna arbetsplatsen.” Läs (på finska) om resultatet av användaenkäten och kommentarer till den:
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Hankerekisterin%20palautekysely%202015.pdf