Syksyllä 2015 haettujen valtionavustusten päätökset julkaistiin 24.3.2016

Avustushakemuksia tuli 265. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 2 538 790 euroa.
Tiedotteet vuoden 2016 kehittämishankkeista AVI-alueittain:

okm
avi